Na današnji dan 2. srpnja 1992. godine službeno je osnovana Brigada “Kralj Tomislav” u Tomislavgradu.
Nakon borbi na Kupreškoj visoravni i stabilizacije crte obrane od više 50 raznih postrojbi oformljena je Brigada “Kralj Tomislav” u koju su osim Duvnjaka ušli i Kuprešaci i Posušaci s po jednom pješačkom bojnom.
U sastavu brigade bilo je i dosta dragovoljaca iz Hrvatske i više od 50 stranih dragovoljaca koji su sačinjavali Vking vod.
Pri osnivanju brigada je imala više od 2.700 ljudi, a do kraja 1992. godine sa ljudstvom je prešla brojku od 3800.
Brigada “Kralj Tomislav” ili pojedini njeni dijelovi ratovali su skoro na cijelom prostoru HRHB osim u Bosanskoj Posavini, gdje je god bila ugroženo opstojnost hrvatskog naroda.
Iz Brigade “Kralj Tomislav” stvorena je jezgra zapovjedništva I. Zbornog područja HVO SZ Hercegovina sa sjedištem u Tomislavgradu, a u kasnijoj fazi njeni dijelovi su u mnogome činili i jezgru I. gbr HVO ABB.


Svoj ratni put je završila u jesen 1995. kao 79. dp “Kralj Tomislav” na prilazima Banjoj Luci.
Svim poginulim i umrlim pripadnicima Brigade “Kralj Tomislav” pokoj vječni, a živima koji su na žalost najviše razasuti po bauštelama Njemačke i Austrije veliki pozdrav i čestitka za današnji dan.

Marko Radoš Mara/FB/Tomislavcity

Foto: Drago Stanić/FB