U utorak, 17. prosinca 2019. godine u 10.00 sati, u općinskoj vijećnici, održat će se dvadeset peta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.
Na dnevnom redu naći će se devet točaka:

1. Usvajanje zapisnika s dvadeset četvrte sjednice Općinskog vijeća, održane 26. studenoga 2019. godine,
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2019. godinu, uz Izvješće o izvršenju za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine,
3. Prijedlog Proračuna Općine Tomislavgrad za 2020. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za 2020. godinu,
5. Prijedlog Odluke o adresnom sustavu i načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva,
6. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja, licitacije,
7. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe ( 5 prijedloga),
8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja upisanog prava raspolaganja i posjeda Šumske uprave Duvno i upisu prava vlasništva u korist Općine Tomislavgrad,
9. Aktualni sat.

tomislavgrad.gov.ba