Iduća sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, održat će se u četvrtak 15. listopada s početkom u 10 sati.

  D N E V N I   R E D 

 1. Usvajanje Zapisnika s tridesete sjednice Općinskog vijeća, održane  30. srpnja 2020. godine,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2020. godinu, uz Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za razdoblje od 1. siječnja do 30.lipnja 2020. godine,
 3. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Tomislavgrad za razdoblje od
 1. siječnja do 31. ožujka 2021.godine,
 1. Prijedlog Rješenja  o davanju prethodne suglasnosti na Odluku općinskog načelnika o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta,
 2. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta,
 3. Prijedlog Odluke o proglašenju javnog  interesa u Bukovici,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programske osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera,
 5. Prijedlog rješenja o prestanku dužnosti člana  Upravnog vijeća JU Starački dom Tomislavgrad,
 6. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća JU Starački dom Tomislavgrad,
 7. Prijedlog rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječji vrtić Tomislavgrad,
 8. Aktualni sat.