Građanska inicijativa “Sva Bosna” priopćila je kako je ispravljena greška na novčanici od 10 konvertibilnih maraka.

Naime, na novčanici koja je do sada tiskana navodilo se da se na njoj nalazi stećak sa nekropole Radimlja kod Stoca, ali ipak je riječ o stećku sa lokacije Križevići kod Olova.

“Greška pogrešno upisanog lokaliteta na naličju novčanice od 10 konvertibilnih maraka je nakon točno 20 godina, a na osnovu naše građanske inicijative, konačno i ispravljena”, kažu inicijatori i dodaju: “No, bez obzira što će mnogi mlako reagirati na ovu vijest, ili potcijeniti značaj malih pozitivnih promjena, u što smo sigurni, nama ovo predstavlja jednu veliku zajedničku pobjedu iz koje ne smijemo isključiti ni one koji su bili spremni da svoju grešku priznaju i na kraju poprave, a ni one koji su s interesom pratili cijeli slučaj koji je trajao tri godine”.

Središnja banka BiH, podsjetimo, ranije je u cilju provjere poduzela niz aktivnosti, uključujući i obilazak nekropole Radimlja kod Stoca, provjeru dokumentacije CBBiH iz perioda kada je utvrđen dizajn novčanica KM i dokumentacije koju je u cilju ovih provjera naknadno dostavila kompanija “Oberthur Fiduciaire”, kao i pregled stručne literature i drugih izvora o stećcima u Bosni i Hercegovini, s ciljem utvrđivanja točne lokacije predmetnog stećaka.

Nakon provođenja navedenih aktivnosti, CBBiH je utvrdila da se stećak čiji je fragment prikazan na naličju novčanice apoena od 10 KM verzije FBiH ne nalazi na lokaciji Radimlja kod Stoca, odnosno da se isti nalazi na lokaciji Križevići kod Olova.

Dizajn novčanica konvertibilne marke (izuzev apoena od 200 KM) utvrđen je 1998. godine.

bljesak.info