Nakon višegodišnjih najavljivanja i prijetnji, Općina Tomislavgrad je pokrenula tužbe zbog neplaćanja komunalne naknade. Prema neslužbenim informacijama krenulo se od vlasnika poslovnih prostora, dok će tužbe prema građanima još malo sačekati. U međuvremenu su prve tužbe uručene i prve presude donesene. Kako se ispostavilo postoje pozitivne i negativne prvostupanjske presude.

Valja naglasiti da je Općina većinu tužbi dobila zbog propuštanja ili je došlo do nagodbe o otplati duga.

Nakon što je na sjednici OV načelnik Vukadin okrenuo palac dolje, da se uopće održi rasprava na ovu temu, u četvrtak, 21.3.2019. u hotelu Tomislav održana javna rasprava koju je organizirala grupa građana nezadovoljna sadašnjim stanjem. Na skupu se okupilo oko 30 građana koji su u glavnom izjasnili svoje nezadovoljstvo postupcima općinskih vlasti po ovome pitanju.

Jedna od glavnih zamjerki je ta, što usluge koje se Općina sama obvezala pružati nikada nije pružila, a sad ih uredno želi naplatiti.

U sporne usluge spadaju slijedeće stavke:

– odvodnja i pročišćavanje otpadnih  voda u dijelu koji se  odnosi na odvođenje oborinskih voda

– održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

– održavanje javnih površina

– održavanje javnih parking prostora

– održavanje groblja

– održavanje javne rasvjete

– obavljanje kafilerijskih poslova

– obavljanje preventivne deratizacije

– dekoriranje

– održavanje nerazvrstanih cesta

Općina nema dozvolu za naplatu komunalne naknade!

Također se ispostavilo da Općina Tomislavgrad, pored toga što nije poštovala svoj dio obveza, čak nema ni potrebne dozvole za naplatu naknade.

Naime u članku 12. općinske odluke o komunalnoj naknadi i članku 35. županijskog zakona o komunalnim djelatnostima stoji, da općinska odluka o visini komunalne naknade mora dobiti suglasnost Vlade HBŽ prije nego što stupi na snagu, što Općina Tomislavgrad definitivno nije dobila. Prema tome općinska odluka pravno nikada nije stupila na snagu i ne bi se trebala ili smjela naplaćivati. Ali je očito pravilo u ovoj besparici, tko te pita što se smije, a što ne smije!

Istina jest da Općina ima suglasnost Vlade na odluku o uvođenju komunalne naknade, ali to ih nitko ne pita, jer za samo uvođenje nije potrebna nikakva suglasnost.

Problem je u tome što je Općinsko vijeće Tomislavgrad tek nekoliko mjeseci nakon uvođenja komunalne naknade formiralo i iznos visine boda, nakon čega se tek mogla izračunati visina komunalne naknada, ali za ovu odluku očito nikad nije tražena suglasnost.

Radili se ovdje o svjesnoj obmani građana ili netko “samo” nije radio svoj posao, neka svatko prosudi za sebe.

U raspravi se također ispostavilo da su općinske službe uglavnom “odoka” odlučivale o površini objekata, pa i tu vlada potpuni nesrazmjer kod sličnih objekata u istoj zoni.

Pored svega valja istaknuti da je i sama općinska pravobraniteljica ukazala na kaos koji trenutno vlada u Tomislavgradu po ovome pitanju, ističući u svome izvješću prema OV na “neuredne i neažurirane evidencije obveznika komunalne naknade kod nadležnih službi kao i međusobnu nekoordiniranost istih kada je u pitanju praćenje i naplata komunalne naknade.”

Kao majka svih problema mogla bi se nazvati, što je vladajuća garnitura u potpunosti izgubila blizinu sa još ovdje živućim narodom. Na sjednici OV se upravo to pokazalo kada načelnik niti jednom riječi nije referirao na iznesenu problematiku o ovoj temi, nego one koji drugačije misle optužio manipulatorima i naredio svojim poslušnicima da glasaju protiv rasprave u kojoj bi se argument mogli ukrstiti.

Zaključak održane javne rasprave je, da si građani neće više dopuštati bahatost vlasti, i stoga je jednoglasno zaključeno da se ide u pravnu bitku po ovome pitanju.

O daljnjim potezima će javnost biti obaviještena.

 

S poštovanjem Marko Bagarić/

u ime organizatora javne rasprave.