Druga uskrsna nedjelja naziva se i Bijela nedjelja, a kod nas se zove i Mali Uskrs, te Nedjelja milosrđa Božjega. Naziv Bijela nedjelja potječe iz prvih kršćanskih vremena jer su na Misama te nedjelje krštenici, koji su bili kršteni na Misi bdijenja uoči Uskrsa, odlagali svoje bijele krsne haljine pred biskupima, te tako svečano završavali svoj ulazak u Kristovu Crkvu. Danas toga običaja nema iako postoji praksa krštavanja odraslih na Misama bdijenja. No, postoji ipak u našoj kršćanskoj svijesti određeno sjećanje na bjelinu, ljepotu i nevinost što dolazi po Crkvi i sakramentima kako na sam Uskrs tako i na nedjelju poslije njega, te sve uskrsne nedjelje. U takvom ozračju mi slušamo Božju riječ i razmišljamo o njoj kako bismo zaista u svojoj duši ostvarili svu tu bjelinu Uskrsa i milosrđe Gospodnje!

Prvo je čitanje iz Djela apostolskih, u kojemu se sažeto govori o prvoj kršćanskoj zajednici ili Pracrkvi. Kaže se jednom rečenicom da su kršćani (sljedbenici Kristovi) bili postojani “u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama”. Na prvom mjestu stavljena je odlika o postojanosti u “apostolskom nauku”. To je zapravo bit, to je sve ono što je Krist naučavao i predao svojim apostolima da dalje šire. Na drugom mjestu stavljeno je zajedništvo. Ako je zajednica potpuno prihvatila apostolski nauk, onda posve logično slijedi i zajedništvo života, jer isti nauk objedinjuje. Tom objedinjenju služi i ono što slijedi a to je “lomljenje kruha” (fractio panis, klasis tou artou), odnosno presveta Euharistija, Misa. Ona je načelo jedinstva zajednice Crkve. Uz Euharistiju i izvan Euharistije slijedi zajednički i osobni molitveni život kojemu su svi članovi Crkve bili posve otvoreni. U toj Pracrkvi vladalo je toliko zajedničarenje da su imali i zajednička materijalna dobra, što će se rijetko kada na taj način ponoviti u Crkvi, osim u crkvenim redovničkim zajednicama.

Toma stavlja prst u probodeni Kristov bok jer se želi uvjeriti dodirom ruke i dodirom uma
Toma stavlja prst u probodeni Kristov bok jer se želi uvjeriti dodirom ruke i dodirom uma

Odlomak iz Ivanova evanđelja možemo podijeliti u dva dijela. U prvom dijelu govori se o tome kako se Isus ukazao svojim apostolima uvečer prvoga dana u tjednu, tj. u nedjelju. Pozdravio ih je svojim pozdravom Mir vama, a potom ih šalje da idu naviještati njegovo evanđelje primivši Duha Svetoga. Drugi dio sadrži raspravu s Tomom koji nije bio za vrijeme ovog ukazanja. Toma izražava sumnju unatoč uvjeravanjima apostola. No, Gospodin se ukazuje opet u sljedeću nedjelju kad je bio nazočan i Toma. Krist se Tomi ne samo ukazuje, nego i pokazuje kako bi se uvjerio u istinitost onoga što su mu već navijestili apostoli tjedan dana prije. Toma je osoba koja želi taknuti istinu kako rukom tako i umom. On ne želi povjerovati na brzinu. U tom smislu on je uzor Crkvi kako mora biti oprezna u svemu što se pojavljuje u njezinoj povijesti izvan Objave. Tomin pristup Uskrslomu Kristu jest most između znanosti i vjere.

Don Ilija Drmić/Tomislavcity