Uz posljednje zbogom dr. Ivanu Bagariću.

Negdje gore

S oblacima
zaplovit ću jednom
kada bura moćnim dahom
sruši među što od neba
zemlju dijeli;
kada plamen srca
sa vjetrom izbuca,
k’o brižna će majka
klasje
poljem razasuto
sa svakoga trna
pabirčiti,
meko gnijezdo
negdje gore sviti.

N.B.