Federalni zavod za zapošljavanje će 17. rujna 2018. godine u 8:00 h objaviti Javni poziv za sudjelovanje u programu sufinanciranja samozapošljavanja Start Up 2018. i Program sufinanciranja zapošljavanja 2018. za  Hercegbosansku županiju.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem programa radi eventualnih učešća.

Više informacija potražite na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje fzzz.ba.

.