Fizičke i pravne osobe, vlasnici materijalnih dobara na kojima su nastale štete od snijega (siječanj, 2019. godine) trebaju Službi za civilnu zaštitu, ured broj 2, dostaviti potvrdu o broju računa na koji će se izvršiti uplata novčane pomoći za saniranje nastalih šteta.

tomislavgrad.gov.ba