ŠGD “Hercegbosanske šume” objavilo je oglas za prodaju drvnih sortimenata putem licitacije koja će se održati u 28. travnja u upravnoj zgradi Društva.

Predmet licitacije su drvni sortimenti na panju, a svi zainteresirani ponude mogu dostaviti poštom na adresu ovoga Društva, najkasnije do 28. travnja.

Sve detaljnije informacije u svezi ovoga nadmetanja dostupne su na mrežnoj stranici hercegbosanskih šuma.

Foto: Ilustracija/hbsume