Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači na području Općine Tomislavgrad da je Vlada  Hercegbosanske županije donijela odluku o usvajanju Programa sredstava tekućih transfera «Poticaji u poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih proračunom Hercegbosanske županije za 2020.god u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Ovim programom obuhvaćene su sljedeće vrste potpore:

 

Redni

broj

Vrsta potpore Iznos u KM/ po jedinici mjere Ukupan iznos potpore
1 Potpora poljoprivrednim obrtima u sustavu otkupa kravljeg mlijeka 4.000,00 KM/obrt 440.000,00 KM
2 Potpora poljop. obrtima koji imaju uzgoj krava u sustavu krava-tele 4.000,00 KM/obrt 16.000,00 KM
3 Potpora poljop. obrtima koji imaju uzgoj ovaca 3.000,00 KM/obrt 70.000,00 KM
4 Potpora poljoprivrednim zadrugama 4.000,00 KM/zadruzi 16.000,00 KM
5 Potpora proizvodnji ovčjeg mlijeka u sustavu otkupa 1 KM/l 85.000,00 KM
6 Potpora proizvodnji kozjeg mlijeka u sustavu otkupa 0,50 KM/l 80.000,00 KM
 

7

Potpora proizvodnji livanjskog sira od ovčjeg mlijeka  

3.000,00 KM/korisniku

 

24.000,00 KM

 

8

Potpora uzgoju rasplodnih krmača 2.000,00 KM/korisnik  

10.000,00 KM

 

9

Potpora proizvodnji konzumnih jaja  

3.000,00 KM/korisnik

 

6.000,00 KM

 

10

Proizvodnja jagodičastog voća (malina kupina) 0,25 KM/kg 10.000,00 KM
 

11

Podizanje nasada jagodičastog i bobičastog voća (malina kupina borovnica i aronija)  

400,00KM/0,1ha

 

3.000,00 KM

12 Podizanje nasada lješnjaka 105,00KM/0,1ha  

2.000,00 KM

 

13

Podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka (trešnja, višnja, jabuka kruška šljiva  

400,00 KM/0,1ha

 

2.000,00 KM

 

14

Sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica  

5,00 KM/košnici

 

30.000,00 KM

15 Sjetva medonosnog bilja-facelije za potrebe pčelinje paše  

150,00 KM/0,1ha

 

30.000,00 KM

16 Potpora razvoju vinogradarstva (udruga)   5.000,00 KM
17 Sjetva graha 200,00 KM/0,1ha 10.000,00 KM
 

18

Nabavka identifikacijskih pločica za označavanje košnica na području HBŽ  

 

 

3.000,00 KM

19 Potpora izvozu sira 0,15 KM/kg 60.000,00 KM
20 Potpora nabavci električnih pastira vlasnicima ovaca koji imaju više od 300 odraslih ovaca  

 

 

 

 

30.000,00 KM

21 Projekt „domaće mlijeko na kućnom pragu“   10.000,00 KM
22 Projekt „domaća jaja na kućnom pragu“    

40.000,00 KM

23 Sufinanciranje umjetnog osjemenjavanja plotkinja   20.000,00 KM
24 Neisplaćeni dio potpore iz 2019. God. za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka    

 

 

501.594,12 KM

25 Pomoć pojedincima   6.405,88 KM
UKUPNO     1.500.000,00 KM

 

Cijeli tekst programa utroška sredstava nalazi se na mrežnoj stranici Vlade HBŽ-a i na oglasnoj ploči općine Tomislavgrad.

Sve informacije temeljem ove vrste poticaja mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i inspekciju soba 5 i 6.

 Stručni savjetnik za poljoprivredu Općine Tomislavgrad

Željko Jurić dipl.ing agr