Upozoravamo stanovnike općine Tomislavgrad da je Općinskom Odlukom o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka STROGO ZABRANJENO paljenje vatre u blizini stambenih, gospodarskih i drugih objekata, šuma, usjeva, nasada voćnjaka, pored prometnica te na trasama elektroenergetskih vodova.

Osobe koje vrše spaljivanje ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti.

ZABRANJENO je spaljivanje i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću.

U slučaju da dođe do izbijanja požara ili njegovog širenja, svaka osoba je dužna pristupiti gašenju, a ako to ne može sama učiniti bez opasnosti za sebe i druge, dužna je o požaru obavijestiti operativni centar PVP (vatrogasce – na telefon broj 123, policiju – na broj 122 i operativni centar civilne zaštite – na broj 356-449.

Za osobe koje se ne budu pridržavale Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, Zakona o šumama i Općinske Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka predviđene su kazne u iznosu do 1000 KM.

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE