Udruga HVIDRA HVO-a H-B Tomislavgrad obavještava sve svoje članove da je Federalno ministarstvo za pitanje branitelja i invalida Domovinskog rata, u petak 30. studenog 2018., objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje statusnih pitanja pripadnika branitelja i članova njihovih obitelji za 2018. godinu.

Pravo na dodjelu sredstava imaju ratni vojni invalidi od 20% do 50% invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja.

Vlada Federacije BiH je za ovu namjenu utvrdila iznos od 9. 000 000 KM, a Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave.                                                                                                                                            Zainteresirani članovi  HVIDRA-e HVO-a H-B Tomislavgrad, koji ispunjavaju osnovni uvjet, od dokumenata trebaju dostaviti:

– Ovjerenu kopiju osobne iskaznice i CIPS-ovu prijavu prebivališta za podnositelja zahtjeva;

– Potvrdu iz općinske Službe za braniteljsko- invalidsku zaštitu da je podnositelj ratni vojni invalid;
– Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za podnositelja zahtjeva da se u posljednju jednu godinu, do dana objave javnog poziva, nalazi na evidenciji Zavoda kao nezaposlena osoba; 
– Uvjerenje iz Porezne uprave da podnositelj zahtjeva ne obavlja samostalno djelatnosti vlastitim radom i da  nema drugih prilika prihoda na temelju izdavanja u zakup stambenih zgrada, poslovnih prostora i slično;
– Uvjerenje od Federalnog zavoda MIO da podnositelj zahtjeva nije uživatelj domaće ili inozemne mirovine;
– Uvjerenje od nadležne županijske službe za rad i socijalnu politiku da podnositelj zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih novčanih primanja po federalnim i Županijskim propisima;
– Ovjerenu potvrda banke s brojem tekućeg računa podnositelja zahtjeva ili kopiju tekućeg računa banke podnositelja zahtjeva.

Svi zainteresirani svoje zahtjeve će na propisanom obrascu podnositi u Grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u kojima se podnositelj zahtjeva vodi u vojnoj evidenciji (zgrada bivšeg Ureda za obranu u Tomislavgradu ), a sve dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona 033/212-447 i 033/221-060. 

Udruga HVIDRA HVO-a HB Tomislavgrad  predsjednik Stipe Braovac