Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine
Hercegbosanske županije”, br.1/14 I 5/16) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“ br.8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje javni natječaj za prijem vježbenika u
Općini Tomislavgrad. 

Potrebnu struku, uvjete, te potrebne dokumente pogledajte klikom na link ispod. 

Napomena: Natječaj je objavljen 5. 04. 2019., a krajnji rok podnošenja dokumentacije je 15. 04. 2019. 

Javni natječaj za prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad

 

Agencija za državnu službu FBiH