”Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ  za razdoblje 01.01.2018. – 30.09.2018. godine ukazuje na i dalje prisutan velik broj oboljelih osoba kojima se dijagnostika i liječenje ne mogu završiti u ugovornim bolničkim ustanovama unutar županije (maligne bolesti i oboljenja kod djece)”, priopćio je Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a.

Iz Zavoda kažu kako je u promatranom razdoblju zabilježen veći broj slučajeva akutne leukemije i aplastične anemije, a liječenje istih  zahtjeva usluge koje se zbog svoje kompleksnosti ne mogu pružiti u zdravstvenim ustanovama HNŽ-a. Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ –a usvojeno je na devetoj redovitoj sjednici Upravnog vijeće Zavoda. Na održanoj sjednici članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, liječenju izvan Županije, potrošnji lijekova s Liste lijekova, potrošnji ortopedskih pomagala, provedenim postupcima javnih nabava i financijskom poslovanju Zavoda.

Sva usvojena izvješća odnose se na razdoblje 01.01.do 30.09.2018. godine. Pored redovitih izvješća. Upravno Vijeće razmatralo je i usvojilo sedam odluka i dva pravilnika.  Porast refundiranih doznaka Izvješće o privremenoj spriječenost za rad do i preko 42 dana ukazalo je na porast refundiranih doznaka za 5% i troškova po istima 10.505 KM ili 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvješćem o potrošnji lijekova s liste lijekova evidentiran je neznatan porast broja ispisanih recepata uz smanjenje broja propisanih pakiranja i utrošenih sredstava u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Porast oboljelih od dijabetesa i astme Promatrajući ukupnu potrošnju lijekova s liste lijekova evidentno je kako 85% ukupne potrošnje lijekova s liste lijekova otpada na kronične terapije. Posljednje četiri godine evidentan je stalni porast broja osiguranika oboljelih od dijabetesa, benigne hipertrofije prostate i inhalatora za liječenje astme s pridruženim stanjima.

U promatranom razdoblju od devet mjeseci 2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine evidentiran je porast broja realiziranih odobrenja za korištenje ortopedskih i drugih pomagala za 13,39%, broja korisnika za 11,17% i ukupnog iznosa financijskih sredstava za 2,37%.  Porast potrošnje rezultat je usvajanja nove Liste ortopedskih i drugih pomagala kojom su znatno proširena prava osiguranika na nova ortopedska pomagala i činjenice kako je Zavod posljednjom Odlukom o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala značajno povećao visinu sudjelovanja u financiranju troškova nabave ortopedskih pomagala.

bljesak.info