Saželi smo za vas najvažnije promjene u području zapošljavanja, mirovina i poreza koji dospijevaju u 2020. godini u Njemačkoj. Piše fenix-magazin.de.

Povećanje mirovina

2020. godina donosi dobre vijesti za umirovljenike. Mirovine će rasti i to za 3,92 posto više na istoku i 3,15 posto na zapadu Njemačke. Kod profesionalnih mirovina od 1. siječnja 2020. primjenjuje se dodatak u iznosu od 159,25 eura dok je isti dosada iznosio 155,75 eura.

Povećanje minimalne plaće

Do sada je zakonska minimalna plaća povećavana svake dvije godine. Međutim, postoji jedan izuzetak za to s učinkom od 1. siječnja 2020. godine. Nakon što je 1. siječnja 2019. minimalna plaća već porasla, 1. siječnja 2020. ponovno će se povisiti, sa sadašnjih 9,19 eura po satu na 9,35 eura.

Minimalna plaća za pripravnike

Pripravnici bi trebali zarađivati najmanje 515 eura mjesečno od 1. siječnja 2020. godine. Minimalna naknada trebala bi se postupno podići do 620 eura do 2023. godine i primjenjuje se tamo gdje ne postoji kolektivni ugovor. Učenici koji su već započeli svoje obrazovanje isključeni su iz programa.

Smanjena stopa PDV-a

Uskoro će postati jeftiniji i neki higijenski proizvodi za koje će se ubuduće primjenjivati snižena stopa PDV-a. Porez na elektroničke novine, časopise i knjige također pada. Smanjena stopa PDV-a (7 umjesto 19 posto) namijenjena je važnoj svakodnevnoj robi.

Povećana doplata za obrok

Osobe koji rade više od osam sati izvan kampusa mogu zahtijevati veće troškove naknada za ugostiteljstvo od 2020. godine nadalje. Ubuduće će to biti 14 eura umjesto 12 eura kao ranije. Ovo se odnosi i na višednevna putovanja za dolazak i odlazak. U nedostatku najmanje 24 sata, stopa se povećava na 28 eura (prethodno 24 eura).

Lakše do posla

Stručnjaci iz trećih zemalja trebali bi lakše doći do posla u Njemačkoj od 1. ožujka 2020. godine. Tada stupa na snagu zakon o imigraciji kvalificirane radne snage. Preduvjet je da su profesionalno kvalificirani, da su sami našli posao i imaju dovoljno znanja njemačkog jezika. Pod određenim se uvjetima to može odnositi i na profesionalne kvalifikacije koje su u Njemačkoj samo djelomično priznate.

Kvalificirani ljudi koji traže posao ili pripravnički staž mogu ući u Njemačku na šest mjeseci ako imaju odgovarajuću kvalifikaciju i znanje njemačkog jezika. Uvjet je da moraju sami zaraditi za život. Kako bi se provjerila njihova sposobnost, Vanjskotrgovinska komora i Savezni ured za vanjske poslove trebali bi ubuduće pobliže surađivati. Komore provjeravaju profesionalnu sposobnost, a Savezni ured za vanjske poslove izdaje potrebnu vizu.

Mirovine i nezaposlenost

Visina novca za mirovine i osiguranje za slučaj nezaposlenosti na zapadu zemlje od 2020. godine povećava se sa 6.700 na 6.900 eura bruto mjesečnog dohotka (nova godišnja vrijednost: 82.800 eura), na istoku s 6.150 na 6.550 eura (godišnja vrijednost: 77.400 eura). Socijalni doprinosi obračunavaju se samo na dohotke do iznosa praga dohotka, a dohodak iznad toga je stoga bez doprinosa.

Više na: Fenix-magazin/IM