U cilju uspješne pripreme za redovan godišnji nadzor poslovanja po FSC principima od strane SGS QUALlFOR-a, u zgradi šumarije Tomislavgrad, održan je radni sastanak 7.7.2020. godine s predstavnicima interesnih skupina.

Na sastanku su sudjelovali:
1. Krešimir Jurič, upravitelj ŠTG,
2. Ante Tomić, pomoćnik upravitelja za iskorištavanje šurna
3. Renata Perković, pomoćnik upravitelja za o.p.
4. Vladimir Miloš, predstavnik Cl Općine Tomislavgrad
5. Jozo Gudelj, predstavnik policijske Uprave Tomislavgrad
6. Mate Salapić, predstavnik Uprave za šumarstvo, Livno
7. Mate Jurčević, predstavnik vatrogasnog društva, Tomislavgrad
8. Mirko Šarac, predstavnik udruge “Nasa baština”, Tomislavgrad
9. Stjepan Škaro, predstavnik LU “Vran”
10. Stipe Vukadin, predstavnik PO “Orlova stina”

Teme sastanka su bile:

  • Zaštita šuma od požara za protupožarnu sezonu 2020. u Općini Tomislavgrad
  • Čuvanje šuma i izgradnja šumskih komunikacija
  • “Divlje” deponije otpada

U uvodnom obraćanju, upravitelj Šumarije Krešimir Jurič, kazao je kako su kroz 2020. god, zaključno s 30.6.2020.god. evidentirana 24 šumska požara na području kojim gospodari Šumarija Tomislavgrad. Opožarena površina iznosi 850 ha, a uništeni drvni fond 2000 m3.

Svi prisutni su iznijeli svoja dosadašnja iskustva i planirane buduće aktivnosti za navedene teme.

Zaključeno je kako je nužno poraditi na suradnji svih sudionika s naglaskom na poslovima preventivnih aktivnosti zastitnih mjera (izgradnja i održavanje protupožarnih prosjeka i putova, komunikacija i traženje asistencije od mjerodavnih tijela lokalne Uprave u alarmantnom dijelu protupožarne sezone, održavanje eko sekcija i edukacija s mjesnim zajednicama i sl.), a u cilju zajedničkog djelovanja te radnji i aktivnosti na zaštiti navedenih tema.

Na kraju, prisutnima je uručen anketni upitnik ispitivanja mišljenja, stavova i potreba interesnih skupina Društva.

Šumarija Tomislavgrad