Na zahtjev Federalne ministrice okoliša i turizma Edite Đapo, Federalni urbanističko-ekološki inspektorat je izvršio inspekcijski nadzor kod operatora Krom reciklaža d.o.o. Drvar, povodom deponiranja uvezenog neopasnog tekstilnog otpada predviđenog za reciklažu na području općina Drvar i Bosansko Grahovo.

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da Krom reciklaža d.o.o. Drvar posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom koju je izdalo mjerodavno županijsko ministarstvo, te da je 14 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na više lokacija. Utvrđeno je da otpad nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora. Također je utvrđeno da pogon i lokacija koji se spominju u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu, odnosno, oprema i strojevi za reciklažu ne postoje na lokaciji uskladištenja otpada.

Inspektori su uzeli uzorke otpadnog materijala radi analize. Postupajući inspektori su subjektu nadzora naložili da do četvrtka, 9. srpnja 2020., Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavi detaljan izvještaj o uvozu i prijem otpada, te lokacijama odlaganja. Nakon uvida u zatraženu dokumentaciju, federalni inspektori će poduzeti mjere iz svoje mjerodavnosti, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, priopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.