Povjerenstvo za provođenje postupaka javnih nabava Općine Tomislavgrad otvorilo je ponude za asfaltiranje cesta u naseljima oko Buškoga jezera. Pristigle su ukupno tri i to:

  1. Livnoputovi d.o.o. Livno, 119.205,45 KM
  2. KTM-Brina d.o.o. Posušje, 120.521,70 KM
  3. Roco commerce d.o.o. Livno, 118.930,50 KM

Nakon otvaranja ponuda povjerenstvo će detaljno provjeriti priloženu dokumentaciju i potom donijeti konačnu odluku.

Foto: Ilustracija