OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Povjerenstvo za provođenje postupaka javnih nabava općine Tomislavgrad otvorilo je dvije ponude:

Na natječaj za sanaciju lokalnih cesta i realizaciju akcija u mjesnim zajednicama su pristigle dvije ponude i to:

    Livnoputovi d.o.o. Livno, 138.068,19 KM

    KTM-Brina d.o.o. Posušje, 129.432,42 KM

Na natječaj za asfaltiranje cesta u naseljima oko Buškoga jezera pristigla je samo jedna ponuda i to poduzeća Livnoputovi d.o.o. Livno, s iznosom 126.079,20 KM.

Nakon otvaranja ponuda povjerenstvo će detaljno provjeriti priloženu dokumentaciju i potom donijeti konačnu odluku.