Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u suradnji s mjerodavnim tijelima za unutarnje poslove, donio je Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima.

Ovim pravilnikom propisuju se pravila o odvijanju prometa u zimskim uvjetima, zimska oprema i period u kojem je obvezno posjedovanje i upotreba zimske opreme u prometu, ograničenja u prometu u zimskim uvjetima, način informiranja sudionika u prometu o privremenoj zabrani ili ograničenju prometa u zimskim uvjetima, javlja N1.

Pod zimskim uvjetima na cestama podrazumijeva se situacija kada:

a) pada snijeg i nalazi se na cesti;

b) na cesti ima ugaženog i zaleđenog snijega;

c) pada kiša i ledi se na cesti;

d) je cesta zaleđena.

Zimska oprema U periodu od 1. studenoga tekuće do 1. travnja iduće godine, bez obzira na vremenske uvjete, vozila, izuzev vozila kategorije “L”, “T” i “C”, moraju posjedovati opremu za promet u zimskim uvjetima.

Zimska oprema obuhvaća: pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka ili pneumatike za lјetnu upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska točka.

Izuzetno izvan perioda iz stava (1) ovog člana, na dijelu ceste, kada na cesti vladaju zimski uvjeti, mogu se na točkove postaviti lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije.

Pneumatici na vozilima moraju odgovarati dimenzijama što ih je prijavio proizvođač, ovisno o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja vozila i najvećem dopuštenom opterećenju osovina na kojima su pneumatici postavlјeni, te na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti, konstrukciji, marki, proizvođaču i tipu.

Ograničenja prometa

Za vrijeme zimskih uvjeta iz člana 2. ovog pravilnika zabranjuje se promet motornim i teretnim vozilima sa priklјučnim vozilom koja ne posjeduju zimsku opremu, kao i vozilima koja posjeduju a ne koriste zimsku opremu.

Izuzetno od stava (1) ovog člana, mjerodavna tijela mogu izvan perioda iz člana 3. stav (1) ovog pravilnika na određenoj cesti ili dijelu ceste, u određene dane ili u određenom periodu propisati posjedovanje i korištenje zimske opreme za pojedine kategorije vozila, bez obzira postoje li na toj određenoj cesti ili dijelu ceste zimski uvjeti.

U slučaju obimnijih snježnih padavina, većih snježnih nanosa, smetova ili pojave poledice mjerodavni također mogu privremeno zabraniti ili ograničiti promet za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste.

Izuzetno od stava (3) ovog člana, može se na licu mjesta privremeno zabraniti promet određenoj kategoriji vozila dok se ne steknu uvjeti za sigurno odvijanje prometa.

Mjerodavne institucije koje održavaju i upravlјaju cestama, u suradnji s mjerodavnim tijelom za unutarnje poslove, upoznat će javnost o privremenoj zabrani ili ograničenju prometa za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste putem sredstava javnog informiranja i postavit će odgovarajuću prometnu signalizaciju.

Čišćenje vozila

Ovlaštena osoba ili mjerodavno tijelo unutarnjih poslova isklјučit će iz prometa motorno i priklјučno vozilo na kojem se nalazi snijeg ili led koji bi mogli utjecati na kretanje vozila u prometu, odnosno preglednost vozača i sigurnost drugih sudionika u prometu.

Prestanak važenja propisa

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima (“Službeni glasnik BiH”, broj 13/07).

vecernji.ba