Na magistralnoj cesti u Podgaju danas je primijećen pas za koji mještani smatraju da se izgubio i da ima vlasnika.

Ako prepozna psa na priloženoj fotografiji, može ga potražiti uz prometnicu u Podgaju.