Netko je danas ispred Pekarne Zrno izgubio dokumente koje je izvadio u PU Tomislavgrad i u Općini Tomislavgrad. Dokumenti su pronađeni i ostavljeni u pekarni, pa se moli onaj tko je izgubio da se javi u pekarnu.

Tomislavcity