Vukovar

Vukovar će svaku suzu pamtiti
Svakog sina koji se neće vratiti
Svaku kaplju krvi Hrvatske
Svaku priču vode Dunavske

Sve granate što su padale
Sve majke koje su se nadale
Svakog oca sa sklopljenim rukama
Svaku sekundu u teškim mukama

Vukovar nije pao, on i dalje stoji
Vukovar hrabro svoju povijest kroji
Dunave silni, Vukovarska mati
Hrvatski narod heroje pamti

Tisuće križeva, za samo jedan san
Tisuće heroja, za Hrvatski dan
Tisuće suza nad Hrvatskim tlom
Tisuće sinova za Hrvatski dom

Neka svaka svijeća kaže vam hvala
Neka Bog čuva majku koja vas je dala
Hrvatska cijela za Vukovar moli
Hrvatska cijela Vukovar voli.

Mislav Kontić