Pravo je vrijeme za plete na dosadašnji način, na vrilu ploču s njima i uživaj.

‘Ko to ne bi plete sa šporeta prob’o, taman posl’e čistit, glancat’ njega mor’o? Kad požare, nema toga ‘ko će im odolit’, samo moraš znati i’ posolit. Uslast!

Ante Đikić/Tomislavcity