O koje li samo lipote kad jesen pribroji mu “vlasi” i na njima otisne svoje boje! Tada u svemu tomu neka uživaju oči tvoje i moje.

Ante Đikić/Tomislavcity