Ovih dana učenici Osnovne škole fra Mije Čuića iz Bukovice pisali su sastavke na zadanu temu „Pokladni običaji u mome selu“. Većina učenika pisala je o današnjim običajima u kojima se izgubilo tradicijsko, ali se po selima još čuju stari napjevi kao:

„Hvaljen Isus, mili gazda – mačkari su bili vazda.

Mačkari su tradicija stara – njima treba darovati para.“

Zanimljive su inačica ovog napjeva pa se u nekim selima pjeva drugačije ovaj drugi stih:

„Triba malo darovati para – babi za cigara.“

Djeca se maškaraju u raznolike likove: vile, vještice, vragove, Supermene, vojnike, navijače…

Male skupine obilazeći selo kratko stanu ispred vrata, zapjevaju, prime novčiće i lijepo zahvale pjesmom:

„ Hvala ruci na jabuci koja nas je darovala“

I dok se tradicijsko gubi pred modernim, sve manje je djece koja veselo pjevaju selima.

Jednu lijepu zadaću napisala je učenica šestog  razreda, Ivona Kelava iz Vojkovića. Ona je zapisala sjećanja svoga djeda Bože.

Poklade su vrime prije korizme. A korizma je vrime od poklada do Uskrsa. Korizma traje 40 dana. Prije nego započne korizma, mnogi ljudi u mnogim krajevima svita, kao i u našem selu, organiziraju manja ili veća ludovanja – maškare, u našem selu su zovu- mačkari.

Prije su u mačkare išli samo muški. Odlazili bi i u susjedna sela. Oblačili bi staru odjeću i maskirali se tako da budu neprepoznatljivi. Uvijek je netko bio baba, a mačkari su imali ii mladu. Netko bi bio did. Ostali su bili kao svatovi. Sa sobom su nosili zvona skinuta s ovaca i njima klapali. Išli su od kuće do kuće i pred vratima pjevali:

         „Evo kuće i odžeka – dobre žene i čovika

         Koji će nas darivati: pleće mesa debeloga

        Bukaru vina rumenoga, dvoje jaja od kokoši

       Da vam džaba nismo došli?!“

Sa sobom su nosili staru torbu u koju su skupljali meso, a u manji krtočić su kupili jaja. Kad bi obišli selo, u jednoj kući bi pravili zajedničku večeru od skupljene hrane. Ako bi skupili više hrane, nego što su mogli pojesti, višak bi davali nekoj siromašnoj obitelji u selu. Za razliku od današnji’, prije mačkari nisu tražili pare.

Iva Bagarić/Tomislavcity