Porezna uprava Federacije BiH javnim oglašavanjem vrši prijem 12 namještenika na sljedeća radna mjesta u organizacijskim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH:

I ŽUPANIJSKI POREZNI URED LIVNO

Porezna ispostava Livno

  • Viši referent za prijem, obradu i registraciju osiguranika – 1 (jedan) izvršitelj. Neto plaća za višeg referenta za prijem, obradu i registraciju osiguranika iznosi 937,89 KM.

II ŽUPANIJSKI POREZNI URED LJUBUŠKI

Porezna ispostava Grude

  • Viši referent za kancelarijsko i arhivsko poslovanje-operator – 1 (jedan) izvršitelj. Neto plaća za višeg referenta za kancelarijsko i arhivsko poslovanje-operatora iznosi 937,89 KM.

Porezna ispostava Posušje

  • Viši referent za kancelarijsko i arhivsko poslovanje-operator – 1 (jedan) izvršitelj. Neto plaća za višeg referenta za kancelarijsko i arhivsko poslovanje-operatora iznosi 937,89 KM.

Porezna ispostava Široki Brijeg

  • Viši referent za javne prihode – administrator – 1 (jedan) izvršitelj. Neto plaća za višeg referenta za javne prihode – administratora iznosi 937,89 KM.

III ŽUPANIJSKI POREZNI URED MOSTAR

Porezna ispostava Grada Mostara

  • Viši referent za javne prihode – administrator – 2 (dva) izvršitelja. Neto plaća za višeg referenta za javne prihode – administratora iznosi 937,89 KM.

Porezna ispostava Jablanica

  • Viši referent za javne prihode – administrator – 1 (jedan) izvršitelj. Neto plaća za višeg referenta za javne prihode – administratora iznosi 937,89 KM.

IV ŽUPANIJSKI POREZNI URED NOVI TRAVNIK

Porezna ispostava Kiseljak

  • Viši referent za prijem, obradu i registraciju osiguranika -1 (jedan) izvršitelj. Neto plaća za višeg referenta za prijem, obradu i registraciju osiguranika iznosi 937,89 KM.

Porezna ispostava Travnik

  • Viši samostalni referent za javne prihode – 1 (jedan) izvršitelj. Neto plaća za višeg samostalnog referenta za javne prihode iznosi 1076,84 KM.

Odsjek za prinudnu naplatu

  • Viši samostalni referent za prinudnu naplatu – 1 (jedan) izvršitelj. Neto plaća za višeg samostalnog referenta za prinudnu naplatu iznosi 1076,84 KM.

V SREDIŠNJI URED

Sektor za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage – Odsjek za obavještavanje i istrage za Regiju Sarajevo

  • Viši referent za registar istraga i obavještajnih radnji i kancelarijsko poslovanje – 1 (jedan) izvršitelj. Neto plaća za višeg referenta za registar istraga i obavještajnih radnji i kancelarijsko poslovanje iznosi 937,89 KM.

Natječaj je otvoren do 8. kolovoza, a o uvjetima opšrinije na ovom linku