Vrtići su danas jedna od traženijih institucija. Svaka lokalna zajednica pokušava širiti kapacitete vrtića jer je potražnja velika.

Livno je otišlo korak dalje i organizirali su jedan vrtić koji ima poseban način rada.

Više u prilogu RTV-HB.

rtv-hb.com