U skladu s Odlukom Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i duhan za pušenje za 2019. godinu, koju je ranije usvojio Upravni odbor UNO, svi veliki proizvođači i distributeri cigareta morali su do 30.11.2018. godine dostaviti nove kalkulacije maloprodajnih cijena cigareta i duhana za pušenje koje će biti na snazi od početka 2019. godine.

Podsjećamo, u sladu sa Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne trošarine na cigarete i duhan za pušenje za 2019. godinu, po kutiji cigareta će se u 2019. godini plaćati proporcionalna trošarina u visini 42% maloprodajne cijene i specifična trošarina u iznosu od 1,65 KM po kutiji.

Po kilogramu duhana za pušenje u 2019. godini plaćat će se trošarina u iznosu od 114,40 KM, priopćeno je iz UNO BIH.

Saznajte cijene cigareta kompanije Philip Morrs BH doo, koje će se primjenjivati u 2019. godini.

 

bljesak.info