U zgradi Općine Tomislavgrad danas je potpisan Ugovor o najmu dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje grada, vrijedan 19.000,80 KM.

Uz općinskog načelnika Ivana Vukadina, Ugovor je potpisala Jelena Markić, direktor “Marel Electric” d.o.o. Tomislavgrad.
Ugovor je sklopljen za dvije sezone blagdanskog ukrašavanja (2019./2020. i 2020./2021.).

tomislavgrad.gov.ba