U zgradi općine Tomislavgrad potpisan je Ugovor za sanaciju ceste Mokronoge-Mesihovina, dionica Crvenice-Mesihovina u dužini od 1700 metara. Ugovor su potpisali općinski načelnik Ivan Vukadin  i direktor poduzeća KTM-Brina d.o.o. Posušje Tomislav Marić. Ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 241.511,40 KM s rokom izvođenja od 120 dana.

Općinski načelnik Ivan Vukadin i direktor poduzeća Livnoputovi d.o.o. Livno Tomislav Vrdoljak potpisali su pak Ugovor o izvođenju radova na sanaciji ceste Mokronoge-Mesihovina, dionica Borčani-Mandino Selo, u dužini od 1450 metara, vrijedan 269.004,76 KM. Rok izvođenja ovih radova je, također,  120 dana.

Kako je priopćeno iz tomislavgradske općine, s Livnoputovima potpisan je i Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju 1870 metara ceste Pasič-Vinica, vrijedan 119.187,90 KM. Ugovor su potpisali općinski načelnik Ivan Vukadin i direktor poduzeća Livnoputovi Tomislav Vrdoljak. Rok izvođenja ovih radova je 120 dana.