SD Mijatovi dvori Tomislavgrad je u sklopu projekta Krška polja III koji financira Ornitološko društvo Naše ptice i fondacije EuroNatur i MAVA ostvarilo financijsku potporu malog projekta Razvoj speleoturističke ponude Duvanjskog polja i Buškog jezera.
Do sad je u sklopu ovoga projekta realizirano postavljanje info panela na najatraktivnije speleološke objekte ovoga kraja – Ponor Kovači, Izvor Ričina i Daha, a u tijeku je i nabavka opreme.
U idućim fazama planiraju se provesti akcije čišćenja pojedinih speleoobjekata koje će se realizirati u suradnji s eko aktivistima organiziranim kroz Facebook stranicu Tomislavgrd.public. Uz to planiraju se i razzličite edukativne radionice i javna predavanja.

Ovo je početak jednoga šireg projekta koji je osmišljen prvenstveno zbog porasta broja posjetitelja koji traže ovakvu vrstu ponude. Jedinstvene prirodne ljepote i zanimljive pojave podzemnog svijeta ovoga kraja već su odavno počele privlačiti pozornost. Najprije je to bio uski krug prirodoslovaca i speleologa, zatim širi krug ljubitelja prirode, a u konačnici sve više “običnih” posjetitelja.

Ovim projektom se pokušava oživjeti jedan prirodni potencijal koji proizilazi iz činjenice da se realizira na prostoru koji je prebogat speleološkim objektima, ali nije dovoljno razvijen u turističkom pogledu. Na planinskim masivama Duvanjskog polja i Buškog jezera nalazi se više od 200 speleoloških objekata (jama, pećina, urušnih vrtača), a dobar dio njih predstavljaju turistički potencijal.

SD Mijatovi dvori/Tomislavcity

Foto: SD Mijatovi dvori