U Livnu su predstavljeni rezultati sustavnih arheoloških istraživanja predromaničke crkve sv. Petra u Rapovinama gdje se nalazi najstarije današnje groblje na livanjskome području.

Povijesna bajka u Franjevačkom muzeju i Galeriji Gorica Livno obogaćena je još jednom izložbom. Riječ je o izložbi kojom su prezentirani rezultati sustavnih arheoloških iskopavanja koja su se na groblju u Rapovinama (Livno), u organizaciji FMGG-a, odvijala u tri kampanje, između 2010. i 2013. godine.

Povelja iz 892. godine

Tada su istraženi ostaci predromaničke crkve posvećene sv. Petru koja, na osnovi ulomaka reljefno ukrašenog crkvenog namještaja, datira s kraja 9. ili početka 10. stoljeća, u vrijeme kneza Branimira ili njegova sljedbenika na prijestolju Muncimira.

“Možda je ovu crkvu dao sagraditi upravo livanjski župan Želimir koji se spominje u Muncimirovoj povelji iz 892. godine, što je ujedno i prvi pisani spomen Livna”, kazala nam je ravnateljica FMGG-a Dražena Džeko. S gospođom Džeko i Marijom Marić Baković, muzejskom savjetnicom, obilazili smo eksponate i ponešto naučili iz prebogate livanjske prošlosti. Među ostalim, i to kako je u vrijeme gradnje crkve Livno, kao središte Livanjske županije, bilo u sastavu ranosrednjovjekovne hrvatske države. Crkva je srušena pred kraj 17. stoljeća, u okolnostima vezanim uz napade vojske Stojana Jankovića koji je u dva navrata 1686. opljačkao i zapalio Livno i okolna mu sela.

U međuvremenu, crkva je u nekoliko navrata pregrađivana i obnavljana. Prvi put to se moglo dogoditi u 12. stoljeću kada se općenito iz crkava uklanjaju oltarne pregrade, a posljednji put crkva je obnavljana u prvoj polovici 17. stoljeća, što potvrđuje dobro datirani novčić nađen između dviju podnica u crkvi. Poznato je da je katoličko groblje u Rapovinama najstarije današnje groblje na livanjskome području, tako je uz crkvenu arhitekturu istražen i dio kasnosrednjovjekovnog, ali i novovjekovnog groblja. Izložbom su prezentirani i grobovi iz 19. stoljeća, čija je arhitektura sama po sebi kulturno-povijesna cjelina, djelo lokalnih kamenoklesara.

Sve od navedenog prezentirano je na izložbi kroz spomenike, nalaze iz grobova, fotodokumentaciju na panoima, brojne rekonstrukcije i ilustracije. Budući da je riječ o aktualnom groblju, prokomentirali smo da su istraživanja zasigurno bila vrlo osjetljiva iz svih mogućih aspekata.

Kulturna znamenitost

“U pravu ste. Zato smo tako dugo i čekali na ovo istraživanje. I brojni kolege i ja znali smo da se tu nalaze ostaci predromaničke crkve, znali smo i da je posvećena sv. Petru. Imali smo i ulomaka, ali ta aktualnost groblja, gust raspored ukopa, otežavala nam je planiranje, ali, evo, uspjeli smo ipak. Našli smo temelje i istražili smo ih maksimalno koliko smo mogli.

Bio je problem to što je dio grobova iz 19. st. podignut upravo na tim temeljima i to nam je prilično otežavalo, jer i ti grobovi su sami po sebi sada jedna kulturna znamenitost, pa smo i njih trebali zaštititi, ali, sve u svemu, mislim da je to danas, na tom lokalitetu koji je konzerviran, jedna zanimljiva simbioza, presjek kontinuiteta tog groblja”, istaknula je Marić Baković koja je i rukovodila iskapanjima i ujedno je autorica izložbe. Izložbu je otvorio Tomislav Vrdoljak, konzul RH u Livnu.

vecernji.ba