Povjerenje ljude spaja, ono im daje snagu da rade do kraja u uvjerenju da će posao uspjeti, da mogu započeti neko novo poduzeće, da smiju roditi još koje dijete, da smiju ućii u brak, jer će im druga osoba biti vjerna. Povjerenje čovjeku omogućuje da se ne boji noći, da može mirno leći u postelju i odmarati se, da može zaspati na klupi i usred parka ili čitati knjigu bez straha da će ga tko pokrasti, raniti ili napasti. Povjerljiv će čovjek svakome prići i moliti ga za pomoć. Čovjek koji vjeruje ne boji se ni smrti, jer vjera je jača od smrti. On se ne boji bolesti, ni operacija, on se ne boji reume ni artritisa, jer za njega je sve to samo poziv u još dublje povjerenje.

Čovjek koji vjeruje vidi tornjeve crkava i zna da su to Božji prsti, da je Bog među nama napravio svoju kuću i svoj stan, da se on nastanio među njima, da je razapeo šator među našim obitavalištima. Čovjek koji vjeruje raduje se titranju zvijezda, veseli se dječjem oku, on se nikad ne boji da će ostati gladan, žedan ili napušten. S čovjekom koji vjeruje surađuje sve što postoji. Kad čovjek vjeruje, on najviše slavi Boga, jer svojom vjerom dokazuje da Bog neće dopustiti da propadne. Bog je na strani vjernika, na strani onoga tko ima povjerenje u život, u prirodu, u zvjezdano nebo, u zdravlje, mir, slobodu i u vječni život. Vjerom čovjek ima pomoć anđela, svetaca, živih i mrtvih ljudi.

prof.Tomislav Ivančić/FB

(Duhovno pomoći čovjeku)

Foto: Ilustracija