Besplatna jednodnevna obuka “Izrada biznis planova u agroturizmu” za poljoprivredna domaćinstva i potencijalne pružatelje usluga agroturizma održat će se 23. 9. 2020. godine u konferencijskoj sali B&M hotela Livno na adresi Gospodarska zona Jug bb, s početkom u 11.00. Obuku organizira Ornitološko društvo Naše ptice u okviru projekta Kraška polja 3 “Podrška zaštiti i održivom regionalnom razvoju Livanjskog I Duvanjskog polja”.

Cilj obuke je:

– uputiti korisnike na mogućnosti korištenja biznis planova, radi planiranja investicija, dobivanja prava na poticaje ili olakšavanja odobravanja kredita;
– potaknuti polaznike na sagledavanje značaja primjene poslovnog planiranja i korištenja biznis planova u realizaciji aktivnosti u agroturizmu;
– osposobiti polaznike da identificiraju prihode i rashode svog domaćinstva od bavljenja agroturizmom uključujući poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti;
– uputiti korisnike na važnosti korištenja biznis planova za adekvatno prikazivanje svih dobitaka i gubitaka koje mogu prouzrokovati aktivnosti u agroturizmu;
– unaprijediti stav polaznika o važnosti korištenja biznis planova u planiranju i realiziranju poslovnih aktivnosti u agroturizmu.

Očekivani ishodi učenja su:

– osiguravanje osnovnih sadržajnih elemenata biznis planova za tehničku izradu baziranih na specifičnostima pružatelja usluga u agroturizmu;
– razumijevanje značaja biznis planova u poslovnom planiranju prihoda i rashoda domaćinstva, kao i analize potencijalnih investicija u agroturizmu;
– razumijevanje upotrebe biznis planova u organiziranju aktivnosti u domaćinstvu.

Obuku će voditi mr. Dragan Brković, suradnik na predmetu Ruralni turizam, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u suradnji s prof. dr Sabahudinom Bajramovićem s Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Za sve polaznike bit će osigurani certifikati o završenoj obuci. Broj mesta je ograničen.

Prijave na biljana.rankovic75@gmail.com.

Ornitološko društvo Naše ptice