Kulturno-informativni centar Tomislavgrad poziva sve zainteresirane kandidate za nastup na Prvom glasu Duvna 2019. da se prijave na facebook stranici Prvi glas Duvna ili na mail adrese:
Prijava treba sadržavati:
1. Ime i prezime kandidata
2. Naziv prve (I) skladbe koju kandidat želi izvoditi
3. Naziv druge (II) skladbe koju kandidat želi izvoditi
4. Naziv izvođača željenih skladbi
5. Broj telefona kandidata (obavezno)
6. E-mail kandidata, ukoliko postoji.
Kandidati trebaju biti podijeklom iz Tomislavgrada i stariji od 16 godina.
Prijave slati najdalje do 23.11.2018.
KIC Tomislavgrad