Zadnji rok do kojega osiguranici mogu kupiti premije zdravstvenoga osiguranja je petak 26. veljače, i nakon toga neće biti moguće kupiti markicu, potvrdio je za Radio Tomislavgrad pomoćnik ravnatelja za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu dr. Stipe Pavić.

Markicu će nakon navedenoga roka moći kupiti svi novoprijavljeni na zdravstveno osiguranje i to najkasnije 30 dana od dana prijave osiguranja. Također djeca koja u tekućoj godini navrše 15 godina života, markicu će moći kupiti još mjesec dana nakon rođendana. Cijena premije osiguranja je 30 KM po osiguranoj osobi, a što se broja prodanih markica tiče, u Zavodu očekuju da će to biti otprilike kao i prošle godine.

Radio Tomislavgrad/Tomislavcity