Središnje izborno povjerenstvo (SIP) BiH razmatralo je danas primjenu člana 10.12 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali nije donijelo odluku o načinu raspodjele mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.   Dogovoreno je da se o ovoj temi ponovno razgovara na sjednici u tijekom sljedećeg tjedna, do kada bi stručne službe SIP-a trebale pripremiti konkretne prijedloge rješenja.

Također je dogovoreno da se od Zavoda za statistiku Federacije BiH zatraži da im, na bazi popisa stanovništva iz 1991. godine, koji je bio po općinama i izbornim krugovima u općinama, dostavi podatke po sadašnjim kantonima. Rečeno je i da službe SIP-a pripreme odgovarajuću tabelu za popis iz 2013. godine.

Članovi SIP-a BiH su tijekom rasprave iznijeli različita mišljenja o tome treba li se pri donošenju propisa za popunjavanje Doma naroda federalnog parlamenta primijeniti popis stanovništva BiH iz 1991. ili 2013. godine.

Bljesak.info