Prodaje se dvokatnica u Tomislavgradu – izlaz iz Blažuja prema Mokornogama (s desne strane puta).

Kuća je dimenzija 10×9 m, a iza nje su dva duluma zemljišta, sušara 4×4 m sa čatrnjom i voćnjak.

Zainteresirani detaljnije informacije mogu mogu dobiti na broju 063 401 558.