Pronađene su registracijske tablice. Vlasnik se može javiti na tel. broj: 063/ 502-258.