Da li ste u potrazi za poslom u dinamičnom i izazovnom okruženju? Želite li svakodnevno imati priliku za učenje i usavršavanje u stručnom i profesionalnom timu? Raiffeisen banka, kao poslodavac koji ostvaruje zapažene rezultate, Vam nudi ove mogućnosti.

Ukoliko ste se u navedenom pronašli i spremni ste dati lični doprinos našoj kompaniji, ohrabrujemo Vas da se prijavite na oglas za prijem u radni odnos, uz probni rad na poziciju:

Rukovodilac za prodaju SME klijentima

Sektor RETAIL PRODAJA, Glavna Filijala Mostar, Filijala Livno  

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina,

Lokacija rada: Livno

 Uslovi za poziciju:

 • VSS, ekonomskog smjera;
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva u finansijskim institucijama, na poslovima prodaje; poznavanje portfelja klijenata na tržištu regije/kantona;
 • Izvanredne prodajne, komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • Aktivno Poznavanje engleskog jezika, u govoru i pismu;
 • Kompjuterske vještine (Word, Excel, Power Point).

 Rezime ključnih odgovornosti:

 • Odgovara za uspostavljanje i razvijanje kvalitetnog poslovnog odnosa sa SME klijentima (prikupljanje informacija o postojećim i potencijalnim SME klijentima radi prepoznavanja njihovih potreba, te ažuriranja podataka na osnovu ulazne dokumentacije), izrada plana uspostavljanja odnosa s SME klijentima (sastanci, kontakti telefonom, elektronskom poštom ili pisanim putem), te realizacija istog u svrhu ostvarenja ciljeva budžetiranih kategorija;
 • Ciljano usmjeravanje i aktivna ponuda proizvoda i usluga uvažavajući specifične potrebe klijenata iz portfelja, te organiziranje i održavanje prezentacije proizvoda, te povećanje cross sale (prema drugim segmentima);
 • Osiguranje rasta portfelja i profita istraživanjem glavnih izvora za pribavljanje novih klijenata, iniciranje poslovne saradnje sa klijentima, povećanjem unakrsne prodaje i kvaliteta pruženih usluga;
 • Izrada finansijskih analiza za potrebe klijenata te davanje savjeta i smjernica za njihovu doradu, provjerava i kompletira dokumentaciju;
 • Upravljanje poslovnim aktivnostima sa klijentima iz svog portfelja u smislu procjene, praćenja i minimiziranja rizika (dnevni, sedmični i mjesečni monitoring kašnjenja, EWS,…);
 • Praćenje i aktivno sudjelovanje u aktivnostima unapređenja kvaliteta naplate potraživanja klijenata iz portfelja kroz prikupljanje i obradu informacija o klijentima i njihovom poslovnom odnosu, restruktuiranje rizičnih proizvoda, kao i optimizacija kolaterala koji služe kao obezbjeđenje;
 • Aktivna analiza klijenata kojima se treba uraditi Finansijsko planiranje, posjete/sastanci s klijentima kroz Advisory/Sales sastanak, priprema fin.plana u saradnji sa nadležnim Direktorom Filijale, prezentacija ponude;
 • Aktivno učestvuje u provođenju CRM kampanja (preuzima preporuke, vrši poziv klijentima, zakazuje sastanak/posjetu, vrši unos obavljenih aktivnosti u X-Sale…), te svim delegiranm aktivnostima kroz X-Sale;
 • Koordinira aktivnosti kod prodaje i prenosa plata na RBBH (prijem zahtjeva, unos preporuka, ažuriranje podataka u core sistemu Banke (PI);
 • Predlaganje mjera za unapređenje kvalitete servisa, te aktivno učešće na unapređenju proizvoda i usluga Banke i Grupacije;

Izvještavanje Direktora Filijale/Regionalnog rukovodica za podršku prodaji o svim relevantnim poslovnim aktivnostima sa klijentima iz regije koju pokriva Filijala, kao i o svim ostalim delegiranim zadacima od strane Direktora Filijale/Regionalnog rukovodioca za podršku prodaji.

Oglas ostaje otvoren do 10.02.2019.godine.

Prijava za predmetnu poziciju se šalje na e-mail adresu: ena.sapcanin@raiffeisengroup.ba ili na mail info.rbbh@raiffeisengroup.ba putem web stranice a ista treba da sadrži: 

 • Biografiju i pismo motivacije sa naznačenom pozicijom za koju se aplicira.

Kandidati koji uđu u uži izbor, a prije odgovarajućeg intervjua, biti će pozvani da pristupe pismenom testu općih sposobnosti i testu engleskog jezika. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati!

 

Informacije možete dobiti na stranici www.raiffeisenbank.ba ili na kontakt telefon: 033/287-905

Napomena: Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.