Planina jedna stara
Sa sestrom se razgovara
Vidiš li me sestro rijeko
Digni pogled
Visoko daleko
Pusti sejo me planino
Baš da tečem
Da žuborim tebi fino
Kuda tečeš
Kom žuboriš
Koga srećeš
Kad me nećeš
S kime li se jadna boriš
Uništava te čovjek zao
Sačuvati te nije znao
Pogledaj se i ti malo
Sva si naga sva si gola
Je l’ ti šume šta ostalo
Posječena sva do bola
Zaplakale seje mile
I od srama zanijemile

Vinko Radoš