U prilogu se nalazi popis kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju Općine Tomislavgrad za akademsku 2019./2020. godinu.

Student gubi pravo na stipendiju ukoliko se utvrdi da je dao netočne podatke i dokumente u postupku prijave na natječaj.
Temeljem članka 20. Odluke o studentskim stipendijama Općine Tomislavgrad broj 01-02- 1119/11 od 30.06.2011. godine, student, nezadovoljan listom Povjerenstva, može uložiti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja.
Odluka donesena na prigovor je konačna.

PRELIMINARNA LISTA STUDENATA ZA AKADEMSKU 2019./2020. OPĆINE TOMISLAVGRAD