Nakon što su naučili “opremat i crtat'”, dio članova Speleološkog Društva Mijatovi Dvori proteklih su dana iskoristili povoljne vremenske prilike za istraživanje Duvanjskoga podzemlja. Na području Grabovičke visoravani istraživale su dvije jame (Trojamica i Pod)  te su za njih izrađeni topografski nacrti.
– Jama Trojamica duboka je 6 metara, te se nakon ulazne dvorane nastavlja niskim kanalom dužine 8 metara. Između dvorane i kanala se nalazi kamena podzida, pa se pretpostavlja da su u jami boravili ljudi.
Jama Pod ima dva ulaza, jedan dubine 16 metara, a drugi 22 metra. Spiljski kanali dužine 45 metara su pod velikim nagibom, a sama jama izgleda poput uskog kamenog meandra prosječne visine oko 5 metara koji ide u dubinu, te se završava manjom dvoranom s dimnjakom visine 7 metara, ističu u ovom Društvu.
Ekipa: Domagoj Madunić, Marko Jakovljević i Nikolina Banović