Redoviti sastanak Koordinacije ravnatelja Federalne uprave policije (FUP) i policijskih inspektora, odnosno ravnatelja županijskih ministarstava unutarnjih poslova u Federaciji BiH, održan je u utorak i srijedu u Ljubuškom.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2019. godinu, te Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za razdoblje siječanj 2020. godine, kao i dostignute razine rada policije u svim segmentima rada u FBiH, sa naglaskom na migrantsku krizu u BiH, rad policije u FBiH i druga aktualna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u FBiH.

Promatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a prema statističkim podacima županijskih MUP-ova kao i podacima Federalne uprave policije koji su prezentirani po segmentima za izvještajno razdbolje 2019. godine, a u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, karakterizira se smanjenje broja izvršenih kaznenih djela za 195 (ili 1,21%), broj prometnih nesreća za 1.722 (ili 6,64%), broj napada na ovlaštena službene osobe koji je manji za 15 (ili 16,30%), dok je povećan broj registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 418 (ili 2,80%).

Izneseni su statistički pokazatelji i za mjesec siječanj 2020. godine u odnosu na siječanj 2019. godine, te je evidentno povećanje broja izvršenih kaznenih djela za 116 (ili 9,30%), broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 36 (ili 3,65%), broj prometnih nesreća za 18 (ili 0,94%), dok je smanjen broj napada na ovlaštena službene osobe koji je manji za 2 (ili 28,57%) u odnosu na isti period 2019. godine.

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, a koja se definira kroz iskazane parametre za određene oblasti koji su navedeni u informaciji o stanju sigurnosti, a isti su sačinjeni na temelju podataka FUP-a i županijskih MUP-ova, stanje sigurnosti u FBIH može se definirati zadovoljavajuće, s tim da je migrantska kriza i dalje jedna od neizostavnih prioriteta sigurnosnih agencija i drugih nadležnih institucija u BiH.

Pored navedenog na sastanku je napravljen osvrt na značajnije operativne akcije i aktivnosti koje su bile u predmet interesovanja javnosti u prehodnom razdoblju.

Sudionici sastanka, nakon diskusije, zaključili su kako je izražena zabrinutost s obzirom da je u posljednje vrijeme primjetan trend negativnog ocjenjivanja policijskih inspektora, što uveliko, tvrde, utiče na učikovitosti rada i nestabilnosti policijskog organa u obavljanju svojim primarnih zadataka u očuvanju sigurnosti.

U pogledu nepopunjenosti upražnjenih radnih mjesta i nedostatku stručnog kadra u pojedinim županijskim ministarstvima unutarnjih poslova pokrenuti inicijativu prema ministrima navedenih ministarstava i nadležnim Vladama, u cilju što skorijeg donošenja adekvatnih zaključaka u pogledu raspisivanja natječajnih procedura.

U konačnici donesen je zaključak da će se u sljedećem razdoblju intezivirati i jačati suradnja između Federalne uprave policije i županijskim MUP-ovima po svim linijama o oblastim rada navedenih institucija, u smislu održavanja redovitih sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti.

Županijsko ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke je bilo domaćin ovog dvodnevnog sastanka, na kojem je pored direktora i policijskih komesara bila prisutna i predstavnica OHR-a.

bljesak.info