Ured za razmatranje žalbi BiH, najdalje za 15 dana, odlučit će o žalbi grupe ponuđača predvođenih firmom “Atlantik bb” na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH da posao štampanja glasačkih listića, vrijedan malo više od 688.485 KM bez PDV-a, dodijeli firmi “Unioninvestplastika” iz Sarajeva.

“Nama je žalba u petak došla od ugovornog tijela, odnosno Središnje izborno povjerenstvo. Danas je otišao poziv žalitelju da uplati naknadu za pokretanje žalbenog postupka, a s obzirom na to da je žalitelj grupa ponuđača, nemoguće je očekivati da u tijeku ovaj tjedan to uradi i nama dostavi dokaz o uplati. Nakon toga, mi žalbu rješavamo u roku, osim ako ne bude nekih posebnih potreba da se nešto posebno traži, što mislim da neće biti potrebe. Znači, realno je očekivati da se u narednih 15 dana ta žalba razriješi”, rekla je jučer Željka Klobučar, predsjedavajuća Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Izabrani nema kapacitete

U samoj žalbi, koja odgađa potpisivanje ugovora, grupa ponuđača “Atlantik BB” iz Banja Luke te “Igepa BH”, “Amos Graf” i “Farma Prom” iz Sarajeva, između ostalog naveli su da firma “Unioninvestplastika”, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač, nema kapacitete za takav posao.

“Ponuđač u ponudi navodi da su mu za tisak na tri stroja dovoljna tri radnika za izradu 291 vrste listića u zahtijevanoj količini te od pet dana i isporuku izabranoj pošti. Predmetnu uslugu je nemoguće izvršiti u navedenom vremenu na tri offset mašine, uz angažiranje tri radnika, uz dodatno obrezivanje, falcanje listića na zahtijevani format i pakovanje u kovertu”, navodi se u žalbi u kojoj se dodaje i to da izabrani ponuđač nije dokazao da posjeduje opremu koja je zahtijevana tenderskom dokumentacijom.

Također, u žalbi se ističe da je procijenjena vrijednost nabavke 1,1 milijun KM, a da je izabrani ponuđač ponudio cijenu od 688.485 KM, zbog čega je ugovorni organ bio dužan da ponudu ponuđača cijeni kao neprirodno nisku te da sprovede postupak opravdanja neprirodno niske ponuđene cijene.

Ići do kraja

Inače, drugi ponuđač, odnosno grupa ponuđača predvođena kompanijom “Atlantik bb” ponudila je da će posao tiskanja glasačkih listića uraditi za 920.002 KM bez PDV-a.

“Mi ćemo ići do kraja. Ako bude trebalo, tražit ćemo i vještačenje, jer znamo koliki je to posao i što sve zahtijeva i sa stanovišta opreme i ljudskih kapaciteta. Izabrani ponuđač, sigurni smo, nema kapaciteta za to”, rekao je Berislav Vuković, jedan od vlasnika tiskare “Atlantik bb”.

U Središnjem izbornom povjerenstvu jučer smo pokušali dobiti komentar hoće li žalba na izbor “Unioninvestplastike” kao najpovoljnijeg za štampanje glasačkih listića uticati na održavanje izbora, ali nismo uspjeli.

Željko Bakalar, predsjednik SIP-a, ranije je rekao da to može značiti ugrožavanje određenih rokova, kada je u pitanju održavanje izbora, međutim ako Ured za razmatranje žalbi posao završi za 15 dana, ti rokovi neće biti ugroženi s obzirom na to da se tek polovinom kolovoza zaključuje birački popis.

bljesak.info