J.U. STARAČKI DOM TOMISLAVGRAD

Broj:148/2019

Tomislavgrad, 11. rujna 2019. god.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća J.U.Starački dom Tomislavgrad o prodaji osnovnih sredstava, broj 64-2/2019 od 24.4.2019. godine ravnatelj objavljuje:

Javni poziv za prodaju rabljenog motornog vozila putem zatvorenih pisanih ponuda

 1. Predmet javne prodaje je M1-putničko vozilo sljedećih karakteristika:
  marka vozila,……CITROEN -JUMPER
  godina proizvodnje, (prve registracije)… 1997,
  snaga motora…… 80,0 kW,
  tehničko stanje vozila – pokretno s nedostacima na motoru (tablice vraćene 30.6.2018.),
  početna cijena….. 1.500,00 KM
 2. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u visini 10% od početne prodajne cijene vozila na blagajni ili na račun Staračkog doma Tomislavgrad, br. 3382302233900839 kod Uni Credit bank d.d.Mostar i svoje pismene ponude blagovremeno dostave u zatvorenoj kuverti na adresu: J.U.Starački dom Tomislavgrad, ul. Mijata Tomića b.b. 80240 Tomislavgrad, sa naznakom „Povjerenstvo za prodaju motornog vozila „najkasnije do 26.9.2019. do 12,00 sati.

Ponude moraju sadržavati: ime i prezime, adresu, kopiju osobne iskaznice ( za fizičke osobe ), naziv i sjedište firme, identifikacijski broj, te dokaz o uplati jamčevine. Ponuda treba biti potpisana ili ovjerena pečatom i izražena u KM.
Pobjedniku nadmetanja jamčevina se uračunava u cijenu, dok se ostalim sudionicima jamčevina vraća u roku od 3 dana.

 1. Motorno vozilo nalazi se na parkiralištu Staračkog doma Tomislavgrad, i može se pogledati svaki dan od 13.9. – 26.9. 2019. godine u vremenu od 9,00 do 11,00 sati.
 2. Javno otvaranje ponuda, uz nazočnost zainteresiranih ponuđača, održat će se u petak, 27.9.2019.god. u 12,00 sati u službenim prostorijama Staračkog doma Tomislavgrad.

S kupcem koji ponudi najvišu cijenu zaključit će se kupoprodajni ugovor, nakon što isti u roku od 3 dana od otvaranja ponuda izvrši uplatu do pune cijene vozila. Ukoliko isti ne izvrši uplatu potrebnog iznosa u navedenom roku smatrat će se da je odustao od kupnje a uplaćena jamčevina mu se neće vratiti. U tom slučaju vozilo se prodaje sudioniku nadmetanja čija je ponuda druga najpovoljnija i tako redom. Vozilo se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Sve troškove u vezi prijenosa vlasništva snosi kupac.

Kontakt osoba: Leon Kutleša, 063 441 752.

Ravnatelj

Ante Sladoja