Stipanići su jedna od najvećih i najznačajnijh mjesnih zajednica u općini Tomislavgrad. U Stipanićima djeluje i crkveni odbor koja pokriva sela koja gravitiraju stipanićkoj crkvi. Upravo pod organizacijom toga odbora, nedavno je izgrađena i mrtvačnica na groblju, a ove godine je novoizabrani crkveni odbor nastavio s radovima na čišćenju i uređenju groblja u Stipanićima.

Trenutno su u tijeku pripreme za ponovnu izgradnju djelomično porušenoga zida na gornjoj, sjevernoj strani groblja. No, prije izgradnje toga zida potrebno je ukloniti stare borove i trešnje koje su zbog neplanske sadnje svojim korijenjem dovele do rušenje ogradnog zida i oštećenjem pojedinih grobnica. Po uklanjanju borova i trešanja bit će zasađeno kvalitetnije i primjerenije bilje i drveće. Kako su za sječu borova potrebni kvalificirani izvođači, ckrveni odbor se i ovim putem obraća svima koji to mogu kvaliteno uraditi da se jave na brojeve telefona 063 739 989 ili 063 331 794 kako bi dobili konkretna uputstva što se treba uraditi i mogli dati svoje ponude za navedeni posao.

Po uklanjanju borova i trešanja pristupit će se izgradnji gornjeg ogradnog zida. U drugoj fazi bi se uradila i središnja staza kroz groblje, te kasnije i rekonstrukcija postojeće kapele i ugradnja novih otvora.

Crkveni odbor zahvaljuje na razumijevanju i novčanim prilozima većine mještana te upućuje i one koji imaju ukopna mjesta na ovome groblju da se jave na ranije navedene brojeve telefona kako bi dobili detaljne informacije o planiranim radovima i svojim obvezama na izgradnji i održavanju groblja u Stipanićima. Također, crkveni odbor zahvaljuje i svim dobrovoljnim darovateljima koji podržavaju navedene akcije, a nisu izravno vezani za groblje u Stipanićima.

Tomislavcity