Federalna vlada je usvojila preporuke Federalnog ministarstva zdravstva o provođenju preporučenih mjera u uvjetima ekstremno visokih temperatura i podržala njihovo provođenje u zdravstvenim ustanovama na cijelom teritoriju Federacije BiH.

Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da, u suradnji s županijskim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo u Federaciji BiH, prati provođenje utvrđenih preporučenih mjera.

Resorna federalna ministarstva su obvezana da, svako u okviru svojih ovlasti, utvrde preporučene mjere u uvjetima ekstremno visokih temperatura i naloži njihovo provođenje na nižim razinama vlasti.

Preporučeno je da radno vrijeme na nivou primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzultativnih službi počinje u sedam sati ujutro, da prioritet kod ostvarivanja usluga zdravstvene zaštite imaju kronični bolesnici, mala djeca, trudnice i osobe starije od 65 godina, da roditelji dovedu djecu na cijepljenje protiv zaraznih bolesti najkasnije do 10 sati ujutro, da poslodavci uposlenicima koji obavljaju poslove na otvorenom prostoru početak radnog vremena pomaknu na šest sati ujutro.

Ako tehnologija posla to ne dopušta, treba razmotriti mogućnost da poslovi u razdoblju od 11 do 18 sati budu prekinuti i nastavljeni poslije 18 sati. Radno vrijeme može biti i skraćeno srazmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika.

Preporuka je da se uposlenim kroničnim bolesnicima u ovom razdoblju omogući korištenje godišnjeg odmora. Poslodavci bi trebali dozvoliti i ležernije odijevanje uposlenika u ustanovama, poduzećima i tijelima vlasti, kao i ležernije odijevanje na službenim događajima. Ustanove koje s radom počinju u 9 sati trebalo bi da početak radnog vremena pomaknu na 8 sati.

Općine bi na određenim lokacijama trebale osigurati besplatnu podjelu vode za piće iz cisterni, a u slučaju dugih čekanja na graničnim prijelazima potrebno je osigurati podjelu vode i drugih napitaka.

Među preporukama je i da pučanstvo bude kontinuirano izvještavano o općim mjerama zaštite od visokih temperatura (izbjegavanje kretanja od 10 do 18 sati, nošenje široke svijetle odjeće, upotreba šešira i naočala, uzimanje dovoljnih količina tečnosti, konzumiranje voća i povrća, tijekom putovanja da prave češće odmore i često uzimaju manje količine tečnosti, itd.).

Također, savjetuje se pučanstvu boravak u rashlađenim i klimatiziranim prostorijama, ali da pri tome vode računa da razlika u temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne bude veća od pet stupnjeva.

Federalno ministarstvo zdravstva će o provođenju ovih mjera izvijestiti i županijska ministarstva zdravstva, s ciljem osiguranja njihovog provođenja na području županija i organiziranja načina pružanja zdravstvene zaštite, kao i funkcioniranja zdravstvenih ustanova u uvjetima ekstremno visokih temperatura.